English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦


 فایل های جلسه سوم آموزش مفاهیم مدیریت بیمارستان که به میزبانی بیمارستان امام رضا(ع) برگزار گردید را از اینجا دانلود نمایید.