English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦


جلسه دوم آموزش مدیران بیمارستان ها روز 5شنبه 91/07/27 با سخنرانی دکتر محبی معاونت درمان و دکتر عقلمند مدیر امور بیمارستان ها برگزار شد فایل حاوی مطالب آموزشی را از اینجا دانلود نمایید.


dsc 0105

dsc 0109


dsc 0106

dsc 0110